Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie sołeckie w Sielcu


 

W dniu 3 września 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Sielcu odbyło się zebranie sołeckie z mieszkańcami, w których uczestniczyli Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Roman Pawelec Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Monika Mazur Radna Rady Gminy Leśniowice, Pan Adam Dargiel sołtys wsi oraz pracownicy odpowiedzialni za współpracę z sołectwem Sielec.

Przybyli na zebranie mieszkańcy, chętnie i z uwagą wysłuchali sprawozdania z działalności Wójta oraz Rady Gminy za okres kadencji 2010 / 2014. Wójt poinformował, że Plan budownictwa na lata 2010 – 2014 przewidywał wybudowanie 3 km dróg gminnych, natomiast dzięki pozyskanym środkom i oszczędnościom wybudowanych zostało ponad 7 km.

W trakcie zebrania mieszkańcy w wyniku głosowania zdecydowali, że na odcinku około 500 m zostanie położona nawierzchnia asfaltowa na ulicy Przemysłowej.

Tym samym zebrani zdecydowali o przekazaniu odpisu sołeckiego na gminny projekt budownictwa drogowego.

W końcowej fazie zebrania Wójt zapytał zebranych, co sądzą o budowie farmy wiatrowej na górze sieleckiej. Po burzliwej dyskusji sołtys przeprowadził głosowanie, w wyniku którego, przy jednym głosie przeciwnym i jednym wstrzymującym się, reszta zebranych poparła budowę farmy wiatrowej.

oprac. Beata Gałan

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone