Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór dróg gminnych w Sielcu i Sarniaku


 
 

W dniu 3 września 2014 r. w Sielcu i Sarniaku dokonano odbioru dróg gminnych, które realizowane były w ramach zadania „Poprawa dostępności komunikacyjnej do dróg powiatowych poprzez przebudowę łączników dróg gminnych w miejscowości Sielec i Teresin – Sarniak. W ramach zadania wzmocniono istniejące podbudowy kamieniem na którym położono nawierzchnie asfaltowe w miejscowości Teresin – Sarniak o dł. 900 m.i miejscowości Sielec 360 m. Zgodnie z organizacją ruchu wykonano oznakowanie jezdni, ponadto w miejscowości Sielec wykonano dwie zatoki postojowe, zjazdy oraz chodniki. Wykonawcą prac w wyniku przetargu nieograniczonego była firma P.W. „SADEX” z Sitna. Koszt inwestycji zamknął się kwotą 779 357 zł. w tym dotacja Wojewody Lubelskiego ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 389 678 zł oraz dotacja Starostwa Powiatowego w Chełmie w wys. 100 000 zł. i Gminy Wojsławice w wys. 50 000 zł. Przebudowane odcinki poprawiły estetykę  miejscowości, podniosły bezpieczeństwo stwarzając lepszy ich rozwój.

oprac. Mirosław Kusik

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone