Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu


 

W dniu 5 września 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy przekazał kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXIX obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 4 września 2014 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone