Strona głównaUrząd Gminy Leśniowice

„Podstawy wiedzy o rozwoju lokalnym” - szkolenie

W dniu 28 stycznia 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się szkolenie warsztatowe pt. „ Podstawy wiedzy o rozwoju lokalnym”. Spotkanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Społecznej Stella w ramach współpracy z naszą gminą. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu „Sieć wsparcia partycypacji kobiet na terenach wiejskich”, którego celem jest stworzenie sieci wsparcia dla szeroko rozumianej aktywności kobiet, wzajemnego poznania się i współpracy w wielu płaszczyznach życia. W szkoleniu udział wzięło ponad 25 pań m.in. z gminy Leśniowice i gmin ościennych.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy udali się na poczęstunek przygotowany przez panie z Rakołup, podczas którego trwały dalsze dyskusje.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone