Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

"Spotkanie czwartkowe" w Domu Spotkań "Na pograniczu kultur"


 
 

W dniu 18 września 2014 r. w Domu spotkań „ Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się „Spotkanie czwartkowe” w ramach projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków UE z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Spotkanie to miało na celu upowszechnianie wspólnych przedsięwzięć Polski i Ukrainy promujących turystyczne walory obszaru przygranicznego oraz dziedzictwa kulturowego i kulinarnego.

Uroczystość otworzyła Pani Beata Juśkiewicz Prezes Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej”, która powitała przybyłych gości. Następnie głos zabrał Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, który podsumował kończące się dwie pierwsze edycje warsztatów kulinarnych.

Następnie Pani Beata Juśkiewicz oraz Pan Wiesław Radzięciak wręczyli uczestnikom warsztatów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia. Ponadto odbyła się prelekcja pn.: „Dziedzictwo i walory przyrodnicze pogranicza chełmsko – lubomelskiego” przygotowana przez Pana Pawła Łapińskiego, Specjalistę ds. edukacji Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych w Chełmie.

Spotkanie uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów z Publicznego Gimnazjum w Sielcu pod kierunkiem Pani Marty Wróblewskiej i Pani Sylwii Tomaszewskiej oraz występ Zespołu Śpiewaczego „Kumowianki”. Na zakończenie wszyscy uczestnicy spotkania mogli degustować potrawy przygotowane przez obydwie grupy kulinarne.

oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone