Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Odbiór techniczny drogi gminnej w Politówce


 
 

W dniu 15 września 2014 r. w Politówce dokonano odbioru technicznego i przekazano do użytku zmodernizowaną drogę dojazdową do gruntów rolnych i posesji. W wyniku prac na odcinku Majdan Leśniowski - Politówka wykonano na długości 350 m wzmocnienie podbudowy  na której położono asfalt. Zgodnie z organizacją ruchu wykonano oznakowanie drogi co w znaczny sposób przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa. Wykonawcą prac w wyniku przetargu nieograniczonego było Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Zamościa. Koszt inwestycji wyniósł 134 877 zł w tym dofinansowanie środkami Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w wysokości 60 000 zł. Życzymy mieszkańcom Politówki bezpiecznego korzystania z drogi.


oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone