Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XV Kongres Gmin Wiejskich połączony z Pierwszym Forum Skarbników Gmin


 
 
 

W dniach 16 -17 września 2014 r. w Ossie w gminie Biała Rawska odbył się  XV Kongres Gmin Wiejskich pod  hasłem „Rola obszarów wiejskich w rozwoju Polski" połączony z Pierwszym Forum Skarbników Gmin wiejskich i miejsko - wiejskich. Wzięło w nim udział blisko 900 wójtów, burmistrzów, skarbników gmin, gości, przedstawicieli ogólnopolskich organizacji samorządowych i  mediów.  W kongresie wziął udział Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Gospodarki Janusz Piechociński oraz wielu ministrów z kancelarii prezydenta, przedstawicieli parlamentu, rządu, instytucji działających w obszarach wiejskich, a także Pan Wiesław Radzięciak i Pani Lucyna Sak reprezentujący naszą gminę.
Dyskusja o terenach wiejskich miała zwrócić uwagę przede wszystkim na konieczność wypracowania nowej strategii rozwoju i takich rozwiązań dla gmin, które będą prowadzić do podniesienia potencjału rozwojowego mieszkańców oraz ich poziomu życia. Zapoczątkowana na Kongresie debata ustrojowa jest ważnym elementem ogólnopolskiej dyskusji i jednym z priorytetów polityki kraju.

Na kongresie naszym przedstawicielom gminy miło było usłyszeć w panelu dyskusyjnym o oświacie, że gmina nasza podawana była za przykład dobrych i innowacyjnych form zarządzania oświatą.

Głosu na kongresie tym razem nie zabrał Pan Wiesław Radzięciak, ale w kuluarach spotkał się z Panem Januszem Piechocińskim Wicepremierem i Ministrem Gospodarki z którym rozmawiał na temat sytuacji społeczno - gospodarczej i realizowanych przedsięwzięciach w  naszej gminie oraz z Panem Przemysławem Krzyżanowskim Podsekretarzem Stanu Ministerstwa Edukacji Narodowej na temat funkcjonowania oświaty w naszej gminie. Wójt liczy na dotrzymanie obietnicy złożonej przez Podsekretarza o wspieraniu przez resort takich rozwiązań jak u nas.

Po dwóch dniach obrad Kongresowych uczestnicy przyjęli stanowiska:

  1. Stanowisko w sprawie określenia roli gmin wiejskich w rozwoju kraju,
  2. Stanowisko w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich środkami PROW oraz krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
  3. Stanowisko w sprawie warunków wykonywania zadań oświatowych przez samorządy wiejskie,
  4. Stanowisko w sprawie niezbędnych zmian przepisów regulujących system gospodarowania odpadami komunalnymi.


Więcej o kongresie dowiedzieć się można na stronie:

http://www.zgwrp.pl/aktualnosci/wydarzenia/614-xv-kongres-gmin-wiejskich


oprac. Wiesław Radzięciak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone