Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podsumowanie warsztatów malarskich


 
 

W dniu 23 września 2014 r. w Domu spotkań ”Na pograniczu kultur” odbyły się ostatnie warsztaty malarskie realizowane w ramach projektu pn.: „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Łącznie w warsztatach udział wzięło 10 osób. Zajęcia prowadził Pan Oganes Kazarian. Uczestnicy warsztatów zdobyli podstawowe umiejętności z zakresu sztuki malarskiej z wykorzystaniem odpowiednich materiałów do pracy jak : ołówek, tusz, farby oraz techniki łączone. Wzorcami do malowania były odpowiednie ekspozycje złożone między innymi z butów, bukietu kwiatowego, warzyw, dzbanków. Uczestnicy malując martwą naturę przedstawionych wzorów, małymi krokami łączyli poszczególne elementy do stworzenia całości obrazu. Efekty prac malarskich można podziwiać w Domu spotkań ”Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim.

Podsumowania warsztatów dokonała Pani Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń, która w formie prezentacji przedstawiła cały przebieg realizowanych warsztatów. Na zakończenie Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wręczył uczestnikom zaświadczenia o ukończeniu zajęć szkoleniowo - warsztatowych malarskich życząc jednocześnie wytrwałości w tworzeniu prac i kontynuowaniu swojej pasji.

oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone