Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebranie z rodzicami w SP Leśniowice


 

W dniu 24 września 2014 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło  się zebranie z rodzicami w którym uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz Pani Iwona Kesler – Skarbnik Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego. Na spotkaniu Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły powitała gości oraz przedstawiła rodzicom Plan Pracy Szkoły na bieżący rok szkolny. Ponadto zapoznała rodziców z harmonogramem zajęć, szkolnym planem nauczania oraz zajęciami pozalekcyjnymi organizowanymi w tym roku szkolnym. Wójt Gminy Leśniowice zwrócił uwagę na różnorodność zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla dzieci w szkole oraz odpowiadał na pytania rodziców.


oprac. Małgorzata Romańczuk

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone