Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej
w Leśniowicach


 

W dniu 24 września 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach. Posiedzenie z upoważnienia Komisarza Wyborczego w Chełmie zwołał i otworzył Pan Wiesław Radzięciak, który zapoznał zebranych z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach oraz Zarządzeniem Wójta w sprawie powołania Pani Moniki Durko na pełnomocnika d/s wyborów. Podczas posiedzenia wybrano przewodniczącego komisji oraz jego zastępcę.
Skład komisji:

  1. Stanisław Jagiełło – Przewodniczący Komisji
  2. Wioletta Pilipczuk – Zastępca Przewodniczącego Komisji
  3. Agnieszka Knap – Członek
  4. Halina Malinowska – Członek
  5. Magda Mańkowska – Członek
  6. Jarosław Smalej - Członek
  7. Edward Sztej – Członek
  8. Monika Zawiślak – Członek
  9. Agnieszka Jędruszczak - Członek

Komisja ma siedzibę w Urzędzie Gminy w Leśniowicach.
Komisja ustaliła, że będzie pełnić dyżury w dniach 29 września – 3 października
w godz. 12.00 -15.30, w dniu 6 października w godz. 12.00-16.00 oraz w dniu 7 października
w godz. 12.00 -24.00 i będzie to ostatni dzień przyjmowania zgłoszeń kandydatów na radnych.


oprac. Wiesław Radzięciak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone