Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie w sprawie budowy rurociągu naftowego Brody – Płock na terenie Gminy Leśniowice


 

W dniu 25 września 2014 r. w Urzędzie Gminy w Leśniowicach odbyło się spotkanie Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice z Panem Sergiyem Skrypka Dyrektorem Generalnym Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego „Sarmatia” Sp. z o.o. na którym omówiono współpracę w zakresie realizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie rurociągu naftowego Brody – Płock na terenie Gminy Leśniowice. Realizacja tej inwestycji przyczynić się może do aktywizacji gospodarczej na terenach przez które przejdzie trasa ropociągu. Liczymy, że w najbliższym czasie dojdzie do podpisania porozumienia o współpracy w tym zakresie.


oprac. Wiesław Radzięciak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone