Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebrania wiejskie w Teresinie oraz Rakołupach Dużych


 


W dniu 29 września 2014 r. odbyły się dwa ostatnie zebrania wiejskie w Teresinie oraz Rakołupach Dużych. W zebraniach uczestniczyli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, sołtysi poszczególnych wsi, radni z danego okręgu oraz pracownicy Urzędu odpowiedzialni za w/w sołectwa.

Podczas obu zebrań Pan Wiesław Radzięciak w formie prezentacji przedstawił sprawozdanie z działalności swojej oraz Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2010 - 2014. Omówił również projekt programu budowy dróg na lata 2015 – 2018. Ponadto poszczególne sołectwa podjęły stosowne uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o przeznaczenie funduszy sołeckich na realizację w/w programu. Na zakończenie zebrań zgłaszano wnioski oraz dyskutowano na tematy dotyczące sołectw.


oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone