Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja w Janowie


 
 

W dniu 30 września 2014 r. w Janowie odbyła się konferencja pt. „10 lat Wspólnej Polityki Rolnej oraz przygotowania instytucji i wnioskodawców do wdrażania nowego PROW 2014-2020”. Organizatorem była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Biuro Powiatowe w Chełmie. W konferencji uczestniczył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania przedstawiono projekcję filmu pn.: „Działalność Biura Powiatowego w Chełmie”.  Podsumowano  10 lat Wspólnej Polityki Rolnej w powiecie chełmskim. Zrealizowane zadania przedstawiła Pani Anna Mirzwa Kierownik Biura Powiatowego w Chełmie. Głos zabrał również Pan Paweł Ciechan Starosta Chełmski, który mówił nt. scaleń na terenie powiatu. Pan Andrzej Mróz wspomniał o nowych możliwościach w programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020. Natomiast nowe płatności bezpośrednie w latach 2015 – 2020 i zasady przyznawania wsparcia omówiła Pani Barbara Hucik główny specjalista Wydziału Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich. Na zakończenie Pani Anna Lipnicka, przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania „Ziemi Chełmskiej”, zaprezentowała na przykładzie LGD możliwości efektywnego wykorzystania środków unijnych.

Z okazji Jubileuszu 10 – lecia funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej Wójt Gminy Leśniowice złożył na ręce Pani Kierownik Biura Powiatowego ARIMR w Chełmie list gratulacyjny życząc kolejnych lat owocnej działalności i sukcesów zawodowych, dziękując w imieniu rolników i przedsiębiorców z terenu naszej gminy za wsparcie jakie otrzymali na realizację podejmowanych przez swoje gospodarstwa przedsięwzięć.
oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone