Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Jubileusz 30 - lecia zespołu "Kumowianki"


 
 
 
 
 
 

W dniu 2 października 2014 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” odbył się jubileusz 30-lecia istnienia zespołu śpiewaczego „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego.

W uroczystości udział wzięli Pan Krzysztof Grabczuk Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Pan Henryk Gołębiowski Sekretarz Powiatu Chełmskiego Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice wraz z radnymi, Pan Jacek Semeniuk Wójt Gminy Wojsławice, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pani Beata Juśkiewicz Prezes Stowarzyszenia LGD Ziemi Chełmskiej, Pani Czesława Sulej w imieniu Prezesa Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pani Jolanta Pawlak – Paluszek etnograf, a także „Kumowianki” przybyłe na tę uroczystość, które w przeciągu 30 lat śpiewały w zespole. Ponadto w uroczystości udział wziął Sołtys wsi Kumów Majoracki, a także zespoły śpiewacze „Rakołupianki” z Rakołup, „Sielanki” z Sielca, „Jarzębinki” ze Żmudzi, Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic na czele z Panem Feliksem Suchorą, rodzina, znajomi i przyjaciele jubilatek oraz okoliczni mieszkańcy, których gorąco powitał Wójt Gminy Leśniowice.

Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce jubilatek listy gratulacyjne, kwiaty oraz upominki. W dalszej części spotkania przedstawiony został bogaty dorobek kulturalny zespołu.

Jubilatki nie kryjąc wzruszenia, podziękowały wszystkim przybyłym śpiewając przygotowane na tę uroczystość piosenki.

Uroczystość uświetnił także występ uczennicy Julii Sieńko ze Szkoły Podstawowej w Sielcu, zespołów śpiewaczych przybyłych na Jubileusz, Orkiestry Dętej, zespołu Good Band z Majdanu Leśniowskiego oraz Pana Mariusza Kuchty z Chełma.

Wszyscy uczestnicy mogli degustować potrawy przygotowane przez Panie biorące udział w warsztatach kulinarnych. Nie zabrakło także tortu, jak na prawdziwy jubileusz przystało. Spotkanie przebiegało w serdecznej atmosferze trwały rozmowy, wspólne śpiewanie oraz tańce, a wspomnieniom nie było końca.
Jeszcze raz składamy Jubilatkom serdeczne gratulacje z okazji ich święta.


oprac. Monika Durko

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone