Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Prace inwestycyjne przy zbiorniku wodnym "Maczuły"


 


W dniu 10 października 2014 r. przy zbiorniku wodnym "Maczuły" w Horodysku, trwają prace inwestycyjne pn: "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”.

W chwili obecnej Przedsiębiorstwo „Technobud” Sp. o. o., z siedzibą w Chełmie zakończyło budowę parkingu od strony Horodyska. Na ukończeniu jest również budowa ścieżki rowerowej i chodnika z kostki brukowej wokół zbiornika. Jednocześnie wykonawca rozpoczął prace związane z przebudową dróg dojazdowych do zbiornika od strony Horodyska.

Przedsięwzięcie realizowane jest z projektu „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.oprac. Maria Sadurska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone