Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka


 
 
 
 
 


W dniu 14 października 2014 r. w Szkole Podstawowej w Teresinie odbył się Gminny Dzień Edukacji Narodowej połączony ze Świętem Pieczonego Ziemniaka.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Zarządu Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, dyrektorzy szkół wraz z gronem pedagogicznym i pracownikami obsługi oraz pracownicy Urzędu Gminy Leśniowice i jednostek podległych.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice wszystkich uczestników oraz wygłoszeniem okolicznościowego przemówienia składając gronu pedagogicznemu najlepsze życzenia z okazji ich święta. Głos zabrała także  Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Stowarzyszenia dołączając się do życzeń. Ponadto wręczyła cztery nagrody Zarządu Stowarzyszenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej, które dostały: Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Ewa Radzięciak –Kowalczuk nauczyciel Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pani Agata Ścibak nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach oraz Pani Barbara Szałacka nauczyciel ze Szkoły Podstawowej w Rakołupach. W dalszej części nagrody zasłużonym nauczycielom oraz obsłudze, wręczyli dyrektorzy szkół.

Po zakończeniu części oficjalnej wszystkich uczestników zaproszono na poczęstunek, który odbył się na łonie natury. Nie zabrakło także atrakcji dodatkowych jaką były konkursy  „Rzut ziemniakiem do wiadra” oraz „Obieranie jabłka z najdłuższą skórką”. Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze, przy akompaniamencie zespołu Good Band z Majdanu Leśniowskiego.


oprac. Mariola Zawiślak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone