Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

IV Forum Kobiet Lubelszczyzny


 
 
 
 
 
 


W dniu 17 października 2014 r. w Domu Spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło się IV Forum Kobiet Lubelszczyzny „Kobieta wsi w roli głównej”. W spotkaniu udział wzięły mieszkanki obszarów wiejskich Lubelszczyzny, w tym w szczególności Panie aktywnie działające na rzecz dziedzictwa kulturowego Ziemi Chełmskiej. W pierwszej części Forum Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice przedstawił historię gminy oraz budynku pod dawnej szkole. Następnie odbyła się prelekcja Pani Pauliny Kowalczyk-historyka sztuki, która przedstawiła dziedzictwo kulturowe gmin wchodzących w obszar działania LGD „Ziemi Chełmskiej”. Nie zabrakło również dobrych praktyk w wykorzystaniu dziedzictwa kulturowego dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich na przykładzie Koła Gospodyń Wiejskich z Sarniaka, Grupy odnowy Wsi Majdan Ostrowski oraz Grupy Teatralnej z Horodła. Na zakończenie Forum Pan Mariusz Matera, pracownik Chełmskiego Domu Kultury przybliżył Paniom skuteczne metody promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego. W trakcie Forum prezentowało się także osiem stoisk promujących dziedzictwo kulturowe Ziemi Chełmskiej, naszą gminę reprezentowały Pani Maria Dziedzic i Pani Elżbieta Łuczkiewicz. Całość wydarzenia uświetniły występy zespołów Metamorfoza z Białopola oraz Good Band z Majdanu Leśniowskiego.


oprac. Monika Durko

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone