Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Z wizytą u Jubilatów


 
 

W dniu 21 października 2014 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z przedstawicielami władz samorządowych oraz Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego wręczył medale Jubilatom, którzy nie mogli wziąć udziału w oficjalnych uroczystościach. 

Złote gody to wyjątkowe święto obchodzone po 50 latach pożycia małżeńskiego. Wspólne pół wieku to dowód wzajemnej miłości i szacunku. To wspaniały wzór mądrego życia i przykład dla młodych, którzy decydują się wstąpić w związek małżeński.

W dniu 21 października br. wręczono medale Państwu Janowi i Halinie Poznańskim, którzy są małżeństwem od 15 października 1960 r. W tym czasie dochowali się 8 dzieci, 17 wnuków i 2 prawnuków.

Złoty Jubileusz obchodzili również Państwo Waldemar i Bogusława Bielak z Kasiłanu, którzy przeżyli z sobą 51 lat i dochowali się 3 dzieci i 4 wnuków, Państwo Józef i Alicja Miazga również z Kasiłanu, którzy tworzą zgrane małżeństwo już od 52 lat, a dochowali się 2 córek i 3 wnuków oraz Państwo Wiktor i Jadwiga Koguciuk z Pliskowa, którzy brali ślub 14 maja 1964 r. i dochowali się 2 dzieci i 4 wnuków.

Szanownym Jubilatom jeszcze raz gratulujemy doczekania tak pięknego jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego i życzymy na dalsze lata dużo zdrowia oraz wiele satysfakcji z tego, co udało się Wam wspólnie w życiu osiągnąć.


oprac. Jacek Stańkowski

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone