Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu


 

W dniu 24 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa. Podczas narady rozpatrzone zostały: Informacja z podejmowanych działań dotyczących prowadzenia postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, Informacja w sprawie przyjęcia nowych taryf za wodę i odprowadzanie ścieków na 2015 r., Informacja z przeprowadzonej analizy oświadczeń majątkowych za 2013 r. oraz Informacje z realizacji wydatków jednostek organizacyjnych za III kwartały oraz planowane wydatki w IV kwartale 2014 r. z wyszczególnieniem zadań własnych i zleconych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnego Zakładu Komunalnego oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Leśniowicach.

Ponadto dokonano analizy uchwał podatkowych na 2015 rok oraz Sprawozdania z pracy Rady Gminy Leśniowice oraz z pracy stałych Komisji Rady Gminy Leśniowice za okres kadencji 2010 – 2014 r.

Podczas narady wypracowano również materiały na najbliższe obrady sesji oraz omówiono wnioski z poprzednich kierownictw i sprawy bieżące dotyczące funkcjonowania urzędu.

oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone