Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podsumowanie kadencji 2010-2014 Związku Gmin Lubelszczyzny


 
 


W dniu 24 października 2014 r. w Zwierzyńcu, w ramach podsumowania działalności Związku Gmin Lubelszczyzny w ostatnich 4 latach, odbył się Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Miast Województwa Lubelskiego, w którym udział wziął Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.

W Konwencie uczestniczyli przedstawiciele gmin województwa lubelskiego w osobach: Wicewojewoda Lubelski – Pan Marian Starownik oraz Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie – Pan Bogdan Kawałko, a także wójtowie gmin należących do Związku.

Podczas spotkania Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny Pan Jan Mołodecki przedstawił przedsięwzięcia realizowane przez Związek na rzecz samorządów oraz sukcesy i wyzwania na kolejne lata. Uczestnicy debatowali nad kierunkami i formami działań w najbliższej kadencji.


oprac. Marcin Kołodziej

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone