Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie informacyjno – szkoleniowe dla rolników


 
 

W dniu 27 października 2014 r w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie informacyjno – szkoleniowe z zakresu zasad przyznawania płatności bezpośrednich, które będą obowiązywały od roku 2015, w szczególności w zakresie obowiązków wynikających z praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu (płatność na zazielenianie) oraz dywersyfikacji upraw i zmianach w systemie płatności rolnośrodowiskowych, a także założeń do nowych działań PROW na lata 2014 – 2020.

Spotkanie zostało zorganizowane przez Wójta Gminy Leśniowice, a poprowadziły je Pani Beata Jóźwik i Pani Joanna Mazurek z Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Chełmie.

Na stronie urzędu w zakładce „Rolnictwo” znajdują się broszury informacyjne przygotowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące projektu systemu płatności bezpośrednich w latach 2015 – 2020 oraz projektu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji można uzyskać także na stronie internetowej http://www.arimr.gov.pl

oprac. Grzegorz Dudczak

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone