Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych


 
 

W dniu 27 października 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się I posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych z terenu gminy, powołanych do  przeprowadzenia głosowania w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Posiedzenie otworzył Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, który zgodnie z art. 182 § 9 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, zwołał pierwsze posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych. Następnie Wójt omówił zadania oraz obowiązki i uprawnienia osób wchodzących w skład komisji. Ponadto zapoznał członków komisji z wybranymi przepisami Kodeksu wyborczego oraz z regulaminem obwodowych komisji wyborczych.

W dalszej części spotkania członkowie komisji dokonali wyboru Przewodniczących oraz ich Zastępców, podejmując stosowne uchwały w tej sprawie. Komisje ukonstytuowały się
w następujący sposób:

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Poniatówce

  1. Jadwiga Łazowska – Przewodniczący
  2. Kamil Chęć – Zastępca Przewodniczącego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Leśniowicach

  1. Alina Grażyna Gardias – Przewodniczący
  2. Edyta Janina Stećko – Zastępca Przewodniczącego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Rakołupach

  1. Teresa Bogusława Szkałuba – Przewodniczący
  2. Stanisław Jagnicki – Zastępca Przewodniczącego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Sielcu

  1. Barbara Iwona Bochen – Przewodniczący
  2. Adam Aleksander Dargiel – Zastępca Przewodniczącego

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kumowie Plebańskim

  1. Barbara Maria Pendel – Przewodnicząca
  2. Lucjan Bolesław Gajewski – Zastępca Przewodniczącego

Kolejne posiedzenie Obwodowych Komisji Wyborczych ustalono na dzień 7 listopada 2014 r. na godz. 8.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice.

Na zakończenie posiedzenia Wójt pogratulował wybranym przewodniczącym i ich zastępcom oraz podziękował wszystkim za przybycie.oprac. Monika Durko

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone