Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Ciąg dalszy prac na "Maczułach"


 
 

W dniu 28 października 2014 r. kontynuowane są prace inwestycyjne przy przebudowie drogi dojazdowej do zbiornika wodnego ”Maczuły” od strony Nowego Folwarku. Do chwili obecnej została położona podbudowa oraz wierzchnia warstwa asfaltowa. Na ukończeniu są roboty wykończeniowe. Równocześnie trwają prace związane z przebudową drogi dojazdowej do zbiornika wodnego „Maczuły” od strony Horodyska. Zakres prac to przygotowanie podłoża pod wierzchnią warstwę asfaltową. W/w prace realizowane są w ramach zadania pn. "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice” ujętego w projekcie „Współpraca polsko – ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Wykonawcą inwestycji jest Przedsiębiorstwo „Technobud” Sp. o. o., z siedzibą w Chełmie.


oprac. Helena Nowosadzka

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone