Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Pamiętamy o zmarłych


 
 
 
 
W dniach 3 - 4 listopada 2014 r. Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice wraz z przedstawicielami władz samorządowych Panem  Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy, Panią Lucyną Sak Skarbnik Gminy Leśniowice,  Panem Mirosławem Kusikiem Kierownikiem Referatu Rolnictwa oraz Panem Jackiem Stańkowskim  Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego tradycyjnie jak co roku odwiedzili groby zmarłych mieszkańców naszej gminy, pochowanych na cmentarzach w Kumowie Plebańskim, Majdanie Leśniowskim, Rakołupach, Wojsławicach i Turowcu.

W tym roku pożegnaliśmy 63 mieszkańców gminy.  Nie zobaczymy już wśród nas wieloletnich działaczy samorządowych Janusza Kraczkowskiego rolnika, byłego radnego i sołtysa wsi Kasiłan, Czesława Łopuszyńskiego rolnika, działacza OSP i wieloletniego sołtysa wsi Alojzów, Antoniego Pieczykolana rolnika, wieloletniego Prezesa OSP w Wygnańcach, Ireneusza Kraczkowskiego wieloletniego pracownika Urzędu Gminy Leśniowice, Lucjana Koszelnego rolnika, wieloletniego sołtysa wsi Wierzbica, Stanisława Nowosada sołtysa wsi Kasiłan, Andrzeja Guza wieloletniego organistę Parafii w Kumowie Plebańskim,  wieloletnich pracowników POM w Sielcu Jana Rejmana i Józefa Sak, rolników oraz wieloletnich działaczy kółek rolniczych Adolfa Stafińskiego, Mieczysława Czapka, Sylwiusza Matczuka, Bronisława Józefek i wielu wspaniałych rolników: Andrzeja Winnickiego, Tadeusza Rębisza, Tadeusza Nowaka, Bogdana Bondaruka, Romualda Borsuka rolnika i hodowcę gołębi, Wiesława Flisińskiego byłego funkcjonariusza Komisariatu Policji w Leśniowicach. W bardzo młodym wieku odeszli również od nas Wojciech Mazurek i Kamil Mielniczuk.

Święto Zmarłych to czas wyjątkowy, który skłania nas do zadumy i refleksji o przemijaniu, ale także wspomnień związanych z ludźmi, których nie ma już wśród nas. Są dni pełne radości, szczęścia i uniesień. Ale są też inne - pełne zadumy i smutku. I taki jest listopadowy dzień, kiedy to przychodzimy na cmentarze, zapalamy znicze, wzdychamy, tęsknimy i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój początek i swój koniec. Tylko od nas zależy, co ocalimy i o czym będziemy pamiętać...

oprac. Jacek Stańkowski

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone