Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Obchody Święta Niepodległości


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W dniu 11 listopada 2014 r. odbyły się Gminne Obchody Święta Niepodległości. Uroczystości rozpoczęły się mszami świętymi w kościołach w Kumowie Plebańskim, Rakołupach i Majdanie Leśniowskim. W kościele w Kumowie Plebańskim odbył się także montaż słowno - muzyczny, który przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej w Sielcu.

Dalsza część uroczystości odbyła się przy pomniku na placu zgromadzeń w Leśniowicach. W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, ks. Jacenty Sołtys Proboszcz Parafii w Majdanie Leśniowskim, funkcjonariusze Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie, Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Pan Franciszek Lubaś Prezes Banku Spółdzielczego w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice,  Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes ZG PSL w Leśniowicach, kombatanci, strażacy ochotnicy na czele z Komendantem Gminnym Panem Ryszardem Bukiem, Pan Feliks Suchora z Młodzieżową Orkiestrą Dętą, dyrektorzy szkół ze społecznością szkolną, radni, sołtysi oraz mieszkańcy gminy.

Uroczystość rozpoczął Pan Jarosław Smalej, który prowadził Gminne Obchody Święta Niepodległości. Następnie wprowadzono poczty sztandarowe: kombatantów, Zarządu Gminnego OSP w Leśniowicach, Publicznego Gimnazjum w Sielcu i szkół podstawowych w Leśniowicach, Rakołupach, Teresinie oraz odśpiewano hymn narodowy.

Kolejnym punktem programu było wystąpienie okolicznościowe Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice, który podziękował za tak liczne przybycie na Gminne Obchody Święta Niepodległości oraz za wywieszone flagi a także podziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji Gminnych Obchodów Święta Niepodległości.

Po wystąpieniu wójta Pan Jarosław Smalej odczytał uroczysty Apel Poległych, podczas którego rozlegał się dźwięk werbla. Kolejnym punktem uroczystości było złożenie wieńców przy pomniku poległych. Jako pierwsza w imieniu społeczności gminnej wieniec złożyła delegacja władz gminy Leśniowice na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice, Panem Stanisławem Drogomireckim Przewodniczącym Rady Gminy Leśniowice oraz Panem Stefanem Prokopem Wiceprzewodniczącym Rady Gminy. Jako druga wieniec złożyła delegacja Placówki Straży Granicznej w Skryhiczynie. Następnie wieniec złożyli przedstawicieli Ochotniczych Straży Pożarnych. Jako ostatni wieniec złożył przedstawiciel PKS w Chełmie. Symboliczne znicze przed pomnikiem zapaliły delegacje ze szkół podstawowych z terenu gminy i gimnazjum. Uroczystość swoim występem uświetniała Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Leśniowic pod kierunkiem Pana Feliksa Suchory.

Gminne Obchody Święta Niepodległości zakończyła bardzo wymowna część artystyczna przygotowana w ramach realizacji projektu pn. „Najcenniejszy dar Wolność” przez uczniów Publicznego Gimnazjum w Sielcu.

Na zakończenie Wójt Gminy i Pan Jarosław Smalej podziękowali wszystkim obecnym za udział w tak ważnej dla wszystkich Polaków uroczystości.oprac. Monika Durko

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone