Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walka ze śniegiem w gminie Leśniowice

W dniach 27 stycznia – 2 lutego 2014 r. w okresie silnych zawiei i zamieci śnieżnych na Lubelszczyźnie nieprzejezdnych było wiele miejscowości. Sytuacja ta wywołała aż zainteresowanie rządu i premiera. Problem ten dotknął także i naszą gminę. Władze gminy jednak wcześniej zareagowały i już w sobotę i całą niedzielę przystąpiono do przywracania przejezdności dróg. Dobre przygotowanie i skierowanie większej ilości sprzętu pozwoliło normalnie rozpocząć zajęcia w szkołach. Do akcji zaangażowano sprzęt będący w posiadaniu naszych rolników w ilości 5 koparko – ładowarek oraz 1 ciężkiego pługa. Na słowa uznania zasługuje Zakład Handlowo Usługowy z Dębiny, z którym gmina ma podpisaną umowę i którego sprzęt całe dnie i noce walczył z żywiołem. Całością akcji w sobotę i niedzielę kierował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice oraz  Pan Mirosław Kusik Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Uważamy, że władze naszej gminy dobrze poradziły sobie w tym zakresie.

Uwagi dotyczące odśnieżania dróg i chodników można zgłaszać do tut. Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr tel. 82 567 54 91.


oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone