Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

I sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice


 
 
 
 

W dniu 28 listopada 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się I sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice, na której Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Leśniowicach Pan Stanisław Jagiełło wręczył radnym i wójtowi zaświadczenia o ich wyborze. Następnie radni złożyli ślubowanie słowami:

„Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców”.

Podczas omawianej sesji ślubowanie złożył również Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice słowami:

"Obejmując urząd Wójta Gminy Leśniowice, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg".

Po ślubowaniu gratulacje i kwiaty na ręce Wójta złożyli, Pan Czesław Michalczuk Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego wraz z dyrektorami szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy.

Ponadto podczas omawianej sesji wybrano w głosowaniu tajnym Przewodniczącego Rady Gminy Leśniowice, którym został Pan Stefan Prokop oraz dwóch Wiceprzewodniczących w osobach: Pan Janusz Domański oraz Pan Krzysztof Sitarz.

Gratulacje oraz życzenia dobrej współpracy z nowo wybranymi radnymi, na ręce Pana Stefana Prokopa Przewodniczącego Rady Gminy, złożył Pan Czesław Michalczuk Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego w Leśniowicach oraz Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice.oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone