Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Obrady II sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice


 

W dniu 4 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice rozpoczęły się obrady II sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas omawianej sesji radni zgłosili szereg wniosków i interpelacji dotyczących porządku i czystości na terenie gminy, oświetlenia ulicznego oraz remontów świetlic wiejskich.

W dalszej części obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz jej składu osobowego. Na kandydatów na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej zgłoszono Radną Monikę Mazur oraz Radnego Bogusława Zińczuka.

W związku z tym, że w wyniku głosowania oboje kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów i dalsze głosowania kończyły się takim samym wynikiem Przewodniczący Rady  przerwał obrady sesji do odwołania. 


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone