Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Kierownictwo


 

W dniu 11 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady przedłożone zostały plany pracy na 2015 r. jednostek organizacyjnych tj.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz  Gminnego Zakładu Komunalnego. Rozpatrzony został również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2015 – 2016.

Wypracowano również materiały na obrady sesji zaplanowane na dzień 30 grudnia 2014 r.

Omówiono również wnioski z poprzednich kierownictw, oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone