Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Podsumowanie zajęć kulinarnych
i rękodzielniczych trzeciej grupy 
 
 
 

W dniu 11 grudnia 2014 r. w Domu spotkań „Na pograniczu kultur” w Kumowie Plebańskim odbyło podsumowanie zajęć kulinarnych i rękodzielniczych trzeciej grupy. Podsumowanie połączone było ze „Spotkaniem czwartkowym” w ramach realizowanego partnerskiego projektu „Współpraca polsko-ukraińska na rzecz rozwoju turystyki na obszarze przygranicznym” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013. Celem tego wydarzenia było upowszechnianie wspólnych przedsięwzięć Polski i Ukrainy promujących dziedzictwo kulturowe i kulinarne. Program spotkania obejmował między innymi: podsumowanie zajęć szkoleniowo- warsztatowych trzeciej grupy, wręczenie zaświadczeń uczestnikom, oraz część artystyczna. Uroczystość otworzyła Pani Maria Sadurska - Kierownik Projektu ze strony Lidera. Powitała przybyłych gości na czele z Panem Wiesławem Radzięciakiem Wójtem Gminy Leśniowice. Gorące słowa powitania skierowała do Wójta z gminy Huszcza Pana Olekseja Nesteruka wraz z zespołem projektowym. Przywitała również Panią Beatę Juśkiewicz Prezesa Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” wraz z zespołem projektowym, Panią Monikę Durko Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach, Pana Mirosława Kota sołtysa wsi Kumów, Panią Magdalenę Łukasik z Firmy Sannort wykonawcę zajęć kulinarnych, Panią Teresę Mojską trenera warsztatów rękodzielniczych oraz wszystkich przybyłych gości i uczestników warsztatów kulinarnych i rękodzielniczych.

Następnie oddała głos Panu Wójtowi  gospodarzowi  terenu, który w  swoim wystąpieniu przedstawił Dom spotkań „Na pograniczu kultur” jako miejsce kultywowania dziedzictwa kulturowego, nawiązał do zakończonych trzech  cykli zajęć kulinarnych i podziękował za zaangażowanie i życzył aby nabyte umiejętności na zajęciach były wykonywane i kultywowane w przyszłości.

Miłym akcentem było podziękowanie od uczestników zajęć dla Pani Heleny Nowosadzkiej za doskonałą organizację i troskliwą opiekę podczas wszystkich organizowanych spotkań. 

Podsumowanie zajęć szkoleniowo-warsztatowych zostało przedstawione w formie prezentacji multimedialnej, którą opracowała Helena Nowosadzka specjalista ds. promocji i szkoleń.

W dalszej części wydarzenia zostały wręczone zaświadczenia uczestnikom zajęć przez Pana Wójta oraz Panią Prezes.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni zostali zaproszeni do wspólnego poczęstunku przygotowanego przez uczestników biorących udział w warsztatach kulinarnych.

Całość imprezy uświetniły  występy 2 zespołów  folklorystycznych „Kumowianek” z Kumowa i „Rakołupianek” z Rakołup, które w swoich występach nawiązały do  dziedzictwa kulturowego obszaru przygranicznego.

Podczas spotkania można było obejrzeć wystawę prac wykonanych  przez uczestników zajęć garncarskich, malarskich oraz wykonywania stroików i ozdób okazjonalnych.

Wszystkim uczestnikom i przybyłym gościom dziękujemy za udział w spotkaniu i zapraszamy do odwiedzania Domu spotkań „Na pograniczu kultur”.


oprac. Helena Nowosadzka

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone