Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada z dyrektorami szkół z terenu gminy Leśniowice
W dniu 11 lutego 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum zorganizowana przez Panią Agnieszkę Raczyńską Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo – Samorządowego i Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice.

Podczas spotkania dyrektorzy szkół przedłożyli informacje dotyczące przebiegu ferii zimowych w 2014 r. oraz informację z osiągniętych wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2013/2014. Omówiony został również nabór uczniów do klas pierwszych.

Ponadto omówiono przeglądy budowlane budynków szkół, a także ustalano harmonogram przygotowywania przez poszczególne szkoły, części artystycznych na uroczystości i imprezy zaplanowane na 2014 rok na terenie Gminy Leśniowice.


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone