Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Obrady II sesji VII  kadencji
Rady Gminy Lesniowice 

W dniu 16 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice wznowiono obrady II sesji VII kadencji Rady Gminy Leśniowice.

Podczas obrad powołano stałe komisje Rady Gminy Leśniowice wraz z ich przewodniczącymi i zastępcami. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Radny Bogusław Zińczuk a jego Zastępcą Radny Krzysztof Kowalczuk.

Na Przewodniczącego Komisji Socjalnej wybrano Radną Barbarę Dziedzic a na Zastępcę Radną Barbarę Marzec. Przewodniczącym Komisji Gospodarczej został Radny Mirosław Jaworski a jego Zastępcą Radny Paweł Bis.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.;
  • zmian w wieloletniej prognozie finansowej;
  • ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Leśniowice.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone