Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Posiedzenia stałych komisji
Rady Gminy Leśniowice 

W dniu 16 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyły się posiedzenia stałych komisji Rady Gminy Lesniowice.

Podczas posiedzeń członkowie komisji rewizyjnej, socjalnej i gospodarczej zapoznali się z projektem budżetu gminy na 2015 rok oraz  projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto Komisja Socjalna zaopiniowała Plany Pracy na 2015 r. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśniowicach i Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach a także Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani na lata 2015 – 2016.

Komisja Gospodarcza zaopiniowała Plan Pracy na 2015 r. Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach.

Podczas posiedzeń poszczególne komisje wypracowały również swoje plany pracy na 2015 r. oraz zgłosiły propozycje do Planu Pracy Rady Gminy Leśniowice na 2015 rok.


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone