Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu


 

W dniu 19 grudnia 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice. Podczas narady Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy przekazał kierownikom interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas II obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 16 grudnia 2014 r., zobowiązując do ich realizacji.

Omówione zostały również wnioski z poprzednich kierownictw oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone