Strona główna
Urząd Gminy Leśniowice

III sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice


 


W dniu 30 grudnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Leśniowice odbyła się III sesja VII kadencji Rady Gminy Leśniowice. W sesji uczestniczył Pan Mirosław Wesołowski Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, który przedłożył "Informację z realizowanych zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej".

Radni podczas obrad przyjęli Budżet Gminy Leśniowice na 2015 r.,  a także plan pracy Rady Gminy Leśniowice, plany pracy stałych komisji rady oraz plany pracy jednostek organizacyjnych na 2015 r.

Radni przyjęli również Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 r. oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani  na lata 2015 - 2016.

Ponadto podjęto uchwały w sprawie:

  • zmian w budżecie gminy na 2014 r.;
  • zmian wieloletniej prognozy finansowej;
  • wyznaczenia przedstawicieli Gminy Leśniowice do składu Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin ziemi Chełmskiej;


oprac. Agnieszka Raczyńska

W razie jakichkolwiek wątpliwości napisz do lesniowice@zgwrp.org.pl 

© 2001-2014 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone