Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

XX Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej
W dniu 16 lutego 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Rejowcu odbył się jubileuszowy XX Regionalny Przegląd Piosenki i Przyśpiewki Ludowej. Przegląd jak co roku cieszył się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ wzięło w nim udział 44 zespoły z 8 powiatów w dwóch kategoriach: zespoły śpiewacze i kapele. Każdy uczestnik prezentował dwie pieśni lub przyśpiewki ludowe. Naszą gminę reprezentował Zespół „Sielanki” z Sielca oraz Zespół „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, oba otrzymały dyplomy za udział.

Przegląd stanowi jedną z form inspirowania i kultywowania amatorskiej twórczości artystycznej oraz tradycji regionalnej. Podczas występów oceniany był przede wszystkim charakter estetyczny muzyki ludowej.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone