Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Kursy chemizacyjne
W dniach 25 – 26 lutego 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Leśniowicach rozpoczął się cykl szkoleń z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy, organizowany przez Wójta Gminy Leśniowice oraz Zespół Doradztwa Rolniczego w Chełmie.

Uczestnicy po ukończeniu szkolenia otrzymają zaświadczenia, które są ważne przez pięć lat i uprawniają do zakupu i stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Są też jednym z wymogów wzajemnej zgodności (cross compliance).

Kolejne szkolenia odbędą się 4 i 11 marca br. od godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Gminy Leśniowice.
Bliższe informacje dotyczące planowanych kursów chemizacyjnych można uzyskać w Urzędzie Gminy Leśniowice w Referacie Gospodarki Komunalnej w pokoju nr 16 lub pod nr telefonu 82 567 54 91.


oprac. Grzegorz Dudczak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone