Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Konferencja w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 27 lutego 2014 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyła się konferencja „Gospodarka a samorząd” z udziałem przedstawicieli samorządów z całego kraju. W konferencji gminę naszą reprezentował Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy.

Wicepremier Piechociński zwrócił uwagę, że polskim małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) coraz trudniej jest sprostać niestabilnym warunkom ekonomicznym oraz rosnącej konkurencji międzynarodowej. - MŚP potrzebują zatem odpowiedniego wsparcia, które pozwoli na budowanie stabilnych podstaw rozwoju zarówno na poziomie regionu, jak i na szczeblu międzynarodowym – powiedział.

Szef resortu gospodarki przypomniał, że w MG został przygotowany projekt „Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.” (PRP), który proponuje system wsparcia dla polskiego biznesu. - Wskazane w Programie instrumenty koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla biznesu, wzmacnianiu różnorodnych form finansowania B+R i innowacji oraz wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki – powiedział.

W dyskusji wójtowie zwrócili uwagę z jakimi problemami borykają się inwestorzy by mogli przystąpić do realizacji swoich inwestycji.

Szczegółową informację Wójt przedstawiał po konferencji na spotkaniu Z Panem Januszem Piechocińskim Wicepremierem i Panią Anną Polak – Kocińską  Wiceprezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych.


oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone