Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Mini miasteczko w SP Rakołupy
W dniu 3 marca 2014 r. Szkoła Podstawowa w Rakołupach otrzymała zestaw znaków drogowych tworzących mini miasteczko ruchu drogowego. Miasteczko zostało podarowane przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Chełmie.

W uroczystości udział wzięli: Pan Sławomir Niepogoda Dyrektor WORD w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Anna Kowal Dyrektor Szkoły Podstawowej w Rakołupach, nauczyciele oraz uczniowie.

Zestaw zawiera 25 znaków drogowych oraz przykładowe rozwiązania komunikacyjne mini miasteczka. Przekazane pomoce dydaktyczne będą wykorzystywane podczas lekcji w zakresie wychowania komunikacyjnego oraz w czasie przygotowań do egzaminu na kartę rowerową, który odbędzie się pod koniec roku szkolnego.

W zamian za ofiarowane miasteczko uczniowie złożyli na ręce Pana Sławomira Niepogody Dyrektora WORD w Chełmie podziękowanie, za okazane wsparcie i wyróżnienie ich placówki.


oprac. Anna Kowal

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone