Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Zebrania z rodzicami uczniów klas VI
W dniach 3, 5 i 6 mara 2014 r. w szkołach podstawowych na terenie gminy Leśniowice odbyły się zebrania z rodzicami uczniów klas VI. W spotkaniu uczestniczyli: Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, dyrektorzy szkół podstawowych oraz rodzice. Natomiast na zebraniach w Szkole Podstawowej w Sielcu oraz Szkole Podstawowej w Teresinie dodatkowo uczestniczyła Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego.

Na początku spotkań Pan Dariusz Olszak przedstawił rodzicom funkcjonowanie Publicznego Gimnazjum w Sielcu prowadzonego przez Leśniowskie Stowarzyszenie Oświatowo-Samorządowe. Ponadto zapoznał z ofertą edukacyjną tego gimnazjum oraz Publicznego Gimnazjum w Sielcu prowadzonego przez Gminę Leśniowice.

Następnie Pan Wiesław Radzięciak poinformował zebranych rodziców, że jest zadowolony z  funkcjonowania wszystkich szkół prowadzonych przez Stowarzyszenie oraz poinformował, że Gmina zapewnia dowóz wszystkim uczniom, którzy spełniają kryterium odległości.

Na zakończenie spotkań odbywały się dyskusje podczas, których rodzice mogli uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące funkcjonowania gimnazjum  stowarzyszeniowego.


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone