Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

6 - latki w szkołach
W dniu 7 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Leśniowicach odbyło się spotkanie na temat przygotowania placówek oświatowych na przyjęcie 6-latków do szkoły.

W spotkaniu udział w nim wzięli: Pani Monika Szlagowska p.o. Kierownika Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatury w Chełmie, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo-Samorządowego, dyrektorzy szkół podstawowych z terenu gminy Leśniowice, nauczyciele oraz rodzice 6-latków.

Na początku spotkania Pani Małgorzata Romańczuk powitała zebranych gości i poprosiła o zabranie głosu Panią Monikę Szlagowską, która przedstawiła informację na temat wykorzystanych środków przez gminę na zadania związane z oświatą. Następnie poinformowała zebranych rodziców o możliwości korzystania z platformy dla rodziców 6-latków na stronie internetowej, udostępnionej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, na której można także pozyskać informację czy dana placówka jest przygotowana do przyjęcia dzieci 6-letnich. 

Sprawdzić szkołę swojego dziecka można na stronie internetowej pod linkiem:

http://www.men.gov.pl/index.php/aktualnosci2/828-sprawdz-szkole-swojego-dziecka

Kierownik poinformowała także, że we wszystkich szkołach, które zostały skontrolowane przez Kuratorium Oświaty nauczyciele posiadali odpowiednie kwalifikacje i realizują podstawę programową przystosowaną dla uczniów 6-letnich w klasach pierwszych. 

Na zakończenie spotkania Pani Monika Szlagowska poinformowała zebranych gości, że zostanie po spotkaniu i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania związane z 6-latkami w szkole.


oprac. Justyna Oliwiak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone