Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Gminne Święto Kobiet
W dniu 8 marca 2014 r. w Szkole Podstawowej w Rakołupach odbyło się Gminne Święto Kobiet. Organizatorami uroczystości byli: Wójt Gminy Leśniowice oraz Samorządowy Ośrodek Kultury w Leśniowicach. 

Impreza w roku bieżącym zgromadziła największą ilość przybyłych gości, wśród których znalazły się m.in. przewodniczące i przedstawicielki kół gospodyń wiejskich, panie działające w kole seniora, zespoły śpiewacze „Sielanki”, „Kumowianki” i „Rakołupianki”, panie sprawujące funkcje radnych, sołtysów, dyrektorki i nauczycielki szkół, twórczynie ludowe, przewodniczące Kół Gminnych oraz członkinie Polskiego Stronnictwa Ludowego, pracownice Urzędu Gminy, przedstawicielki Banku Spółdzielczego w Leśniowicach oraz NZOZ w Leśniowicach, a także panie sponsorujące imprezy gminne.

Oprócz pań w uroczystości udział wzięli również zaproszeni panowie: Pan Arkadiusz Bratkowski Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pan Stefan Prokop Wiceprzewodniczący Rady Gminy, Pan Dariusz Olszak Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Sielcu, Pan Wojciech Potocki Dyrektor Szkoły Podstawowej w Teresinie oraz Pan Mirosław Dolecki Zarządu Gminnego PSL w Leśniowicach.

Uroczystość rozpoczął Pan Wojciech Potocki, który powitał wszystkich przybyłych gości, a następnie poprosił o zabranie głosu Pana Wiesława Radzięciaka Wójta Gminy Leśniowice. 

Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił zaangażowanie i aktywność kobiet w życiu kulturalnym i społecznym Gminy Leśniowice oraz podsumował bardzo dobrą współpracę i wspólne osiągnięcia, głównie zespołów śpiewaczych i kół gospodyń wiejskich w 2013 roku. Kończąc swoje wystąpienie Wójt złożył wszystkim Paniom najlepsze życzenia i wspólnie z obecnymi Panami wręczyli słodkie upominki i kwiaty wszystkim paniom. 

Do życzeń dołączył się także Pan Poseł Arkadiusz Bratkowski, Pan Czesław Michalczuk Prezes Zarządu Gminnego PSL oraz Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, którzy w tym szczególnym dniu życzyli Paniom wszelkiej pomyślności, szczęścia i miłości oraz uśmiechu na twarzy.

Kolejnym punktem programu była bogata część artystyczna, podczas której zaprezentowali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Sielcu pod kierunkiem Pani Ewy Stańkowskiej, dwie grupy taneczne działające przy Szkole Podstawowej w Leśniowicach pod kierunkiem trenerki Pani Elizy Matczuk, Zespół „Sielanki” z Sielca, „Kumowianki” z Kumowa Majorackiego, „Rakołupianki” z Rakołup, Zespół Muzyczny z Leśniowic kierowany przez Pana Kornela Matczuka, Zespół „Folk Trio” z Wojsławic oraz debiutujący zespół wokalno – instrumentalny z Majdanu Leśniowskiego. 

Przygotowanie tak uroczystego i wyjątkowego spotkania było również możliwe dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu sponsorów, za co składamy serdeczne podziękowania:

  • Panu Franciszkowi Lubasiowi Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśniowicach,
  • Pani Annie Gajewskiej Prezesowi Spółdzielni Usług Rolniczych w Leśniowicach,
  • Państwu Elżbiecie i Jarosławowi Tarajko właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego w Leśniowicach,
  • Państwu Rajmundzie i Zbigniewowi Popielickim właścicielom Sklepu Spożywczo – Przemysłowego  „REN-ZBIG” w Leśniowicach.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone