Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych
W dniach 1, 2 i 8 marca 2014 r. zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem odbyły się Walne Zebrania Sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy, w których uczestniczyli Przedstawiciele Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w osobach Pan Wiesław Radzięciak, Pan Waldemar Grudka, Pan Buk Ryszard, Pan Edward Szkałuba, Pan Krzysztof Kowalczuk, Pan Stefan Prokop oraz Pan Mirosław Kot.

Na zebraniach zarządy OSP przedstawiali sprawozdania z dotychczasowej działalności za rok 2013, plany działania na bieżący rok, planowane inwestycje – remonty oraz zakup najpotrzebniejszego sprzętu pożarniczego.

Obecnie funkcję Prezesów i Naczelników pełnią następujące osoby:

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

PREZES

(nazwisko i imię)

NACZELNIK

(nazwisko i imię)

Leśniowice

Złamańczuk Ryszard

Winiarczyk Bogusław

Majdan Leśniowski

Szkałuba Edward

Grudka Waldemar

Kumów Plebański

Nowak Dariusz

Patkowski Józef

Plisków

Krzyszczak Tadeusz

Krzyszczak Tomasz

Alojzów

Kowalczuk Krzysztof

Trubacz Krzysztof

Horodysko

Zieliński Jerzy

Szornal Robert

Rakołupy Duże

Buk Ryszard

Buk Piotr

Rakołupy

Mądrzak Lucjan

Jakubiec Mirosław

Kumów Majoracki

Prus Stanisław

Kot Mirosław

Kasiłan

Panasiuk Krzysztof

Zduńczuk Rafał

Sarniak

Łazowski Kazimierz

Mróz Ryszard

Sielec

Dargiel Adam

Pszczoła Janusz

Wierzbica

Sulej Mariusz

Romańczuk Janusz

Wygnańce

---------------------------------

Mydlak Stanisławoprac. Edward Szkałuba

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone