Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 12 marca 2014 r. odbyła się narada kierownictwa Urzędu Gminy Leśniowice.

Podczas narady rozpatrzone zostały sprawozdania za 2013 r.: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Samorządowego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Zakładu Komunalnego w Leśniowicach oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Ponadto na posiedzeniu wypracowane zostały materiały na posiedzenia stałych komisji rady oraz pod XXVII obrady sesji VI kadencji Rady Gminy Leśniowice, przewidziane na dzień 27 marca 2014 r.

Omówione zostały również wnioski z poprzedniego kierownictwa oraz sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.
oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone