Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie w sprawie organizacji Drogi Krzyżowej
W dniu 14 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się spotkanie w sprawie organizacji uroczystej Drogi Krzyżowej.

W spotkaniu udział wzięli: Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Ks. Zygmunt Woźniak Proboszcz Parafii w Kumowie Plebańskim, Ks. Andrzej Wołoszyn Proboszcz Parafii w Rakołupach, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora SOK, Pani Agnieszka Raczyńska Prezes Leśniowskiego Stowarzyszenia Oświatowo - Samorządowego, Pani Małgorzata Romańczuk Dyrektor Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pan Roman Pawelec Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sielcu, Pani Agata Ścibak Katecheta ze Szkoły Podstawowej w Leśniowicach, Pani Barbara Hulkiewicz Katecheta ze Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz Pani Elżbieta Geleta.

Podczas spotkania ustalono, że Droga Krzyżowa odbędzie się w Dzień Narodzin dla Nieba tj. 2 kwietnia br. o godz. 18:00. Uroczystości rozpoczną się przed Urzędem Gminy Leśniowice wystąpieniem okolicznościowym Wójta Gminy, który zaprosi wszystkich zgromadzonych na wspólną Drogę Krzyżową ulicami Leśniowic.oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone