Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Awanse wewnętrzne
W dniu 14 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyło się uroczyste wręczenie awansów wewnętrznych. Wójt Gminy Leśniowice na Kierownika Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich powołał Panią Monikę Durko, a na Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Pana Jacka Stańkowskiego życząc im sprawnego zarządzania powierzonymi komórkami.

oprac. Wiesław Radzięciak

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone