Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Poniatówce”
W dniu 24 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na realizację inwestycji pn. „Remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Poniatówce” pomiędzy Gminą Leśniowice a firmą GLOBIN z Chełma - Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.
Wartość inwestycji w ramach popisanej umowy opiewa na  230.000,00 zł brutto.
Zadanie współfinasowane  w wysokości 75% ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
     Zakres prac do realizacji obejmuje:

  • roboty remontowe budynku
  • docieplenie obiektu
  • malowanie wewnątrz i na zewnątrz budynku
  • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
  • malowanie pokrycia dachowego
  • remont instalacji elektrycznej
  • ogrodzenie posesji
  • montaż urządzeń sanitarnych
  • wykonanie dojścia do budynku


oprac. Joanna Jabłońska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone