Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Narada kierownictwa urzędu
W dniu 28 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice odbyła się narada kierownictwa urzędu. Podczas narady Wójt przekazał  kierownikom wnioski i interpelacje radnych oraz uchwały podjęte podczas XXVII obrad sesji Rady Gminy Leśniowice, odbytej w dniu 27 marca 2014 r., zobowiązując do ich realizacji.

Ponadto omówione zostały wnioski z poprzednich kierownictw i sprawy bieżące dotyczące prawidłowego funkcjonowania urzędu.


oprac. Agnieszka Raczyńska

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone