Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Spotkanie autorskie z poetami z Łodzi

W dniu 28 marca 2014 r. w Publicznym Gimnazjum w Sielcu odbyło się spotkanie autorskie z poetami z Łodzi z Panią Małgorzatą Skwarek - Gałęską i Panem Ryszardem Krauze. Spotkanie rozpoczął Pan Dariusz Olszak Dyrektor PG w Sielcu, który powitał wszystkich zebranych. W spotkaniu udział wzięli uczniowie i nauczyciele z Publicznego Gimnazjum w Sielcu, ze Szkoły Podstawowej w Teresinie, a także ze Szkoły Podstawowej w Sielcu oraz zaproszeni goście Pan Wiesław Radzięciak Wójt Gminy Leśniowice, Pan Stanisław Drogomirecki Przewodniczący Rady Gminy Leśniowice, Pani Monika Durko p.o. Dyrektora Samorządowego Ośrodka Kultury w Leśniowicach i zainteresowani mieszkańcy Sielca.

Spotkanie przebiegało w miłej i ciepłej atmosferze przy dźwiękach muzyki i śpiewu Pana Ryszarda oraz pięknej poezji Pani Małgorzaty. Na zakończenie wszyscy mogli otrzymać autografy od artystów oraz wskazówki i pomoc przy tworzeniu własnych kompozycji.


oprac. Monika Durko

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone