Strona główna

Urząd Gminy Leśniowice

Podpisanie umowy na realizacje inwestycji pn.:
"Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”

W dniu 31 marca 2014 r. w Urzędzie Gminy Leśniowice została podpisana umowa na zadanie pn.: "Wykorzystanie potencjału turystycznego terenu przyległego do zbiornika wodnego „Maczuły” poprzez budowę infrastruktury turystycznej w gminie Leśniowice”, pomiędzy Gminą Leśniowice reprezentowana przez Wójta Gminy, a wykonawcą robót wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwem „Technobud” Sp. o. o., z siedzibą w Chełmie reprezentowaną przez Prezesa Zarządu.

Inwestycja ta realizowana jest przy udziale środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska –Białoruś  - Ukraina 2007 – 2013.
Zakres prac obejmuje:

  • przebudowę dróg do zbiornika wodnego „Maczuły”,
  • budowę parkingu we wsi Horodysko,
  • budowę ciągów turystycznych (ścieżka rowerowa z chodnikiem) pieszo-jezdnym wraz z miejscami wypoczynkowymi wzdłuż zbiornika wodnego "Maczuły",
  • oświetlenie z lamp solarnych,
  • budowę wieży widokowej przy zbiorniku wodnym "Maczuły",
  • budowę molo w kształcie litery "U",
  • budowę plaży przy zbiorniku wodnym "Maczuły",
  • wyposażenie w urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe, mała architektura,
  • budowę wiat,
  • zakup sprzętu rekreacyjnego.


Realizacja inwestycji przewidziana jest na okres dwóch lat z terminem zakończenia do 15 maja 2015 r.


oprac. Mirosław Kusik

© 2001-2013 Urząd Gminy Leśniowice - Wszelkie prawa zastrzeżone